Welkom

“Onderwijs vanuit betrokkenheid en met ambitie”

Stichting Comperio vormt een netwerk van 28 openbare basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf in de Zuidoosthoek van Fryslân.

In totaal zijn bij Comperio 300 personeelsleden in dienst die onderwijs en ondersteunende taken verzorgen voor ruim 2900 leerlingen.

Lees verder...

IKC Wolderwijs officieel geopend!

Onder toeziend oog van een groot aantal genodigden is op donderdag 26 mei j.l. IKC Wolderwijs te Oosterwolde geheel in Afrikaanse stijl officieel geopend.

De hele dag stond in het teken van de officiële opening. De kinderen van het IKC hebben workshops Afrikaanse dans gevolgd en geoefend voor het optreden voor ouders. Daarna waren de genodigden van harte welkom om na de toespraken van Fancy Hoekstra (directeur obs De Toekan), Jenny Stuivenberg (Coördinator Peuterspeelzalen Stichting Scala), Sake Saakstra (directeur bestuurder Stichting Comperio), Harry Oosterman (burgemeester gemeente Ooststelllingwerf) en Douwina ten Wolde (directeur Voor Dag en Dou) een kijkje te nemen in het prachtige gebouw van IKC Wolderwijs.

IKC Wolderwijs biedt onderdak aan kinderen van 0 tot 12 jaar. In IKC Wolderwijs zijn obs De Toekan, Peuterspeelzaal De Krullevaar en kinderopvang Villa Sprankel gehuisvest. Er zal onder leiding van externe deskundigen de komende weken een plan van aanpak worden gemaakt om een doorgaande pedagogische lijn van 0 tot 12 jaar te ontwikkelen voor IKC Wolderwijs. De gemeente overhandigde hiervoor aan Fancy Hoekstra, directeur van obs De Toekan, een cheque ter waarde van € 5.000,00 als bijdrage aan de kosten.

 

obs De Striepe maakt schoolomgeving verkeersveiliger

Met het onthullen van twee nieuwe verkeersborden ter hoogte van de school, wil OBS "De Striepe" de schoolomgeving aan de Hoofdweg nog verkeersveiliger maken.

Onder grote belangstelling van ouders en grootouders werd de onthulling verricht door Tess vd Hoeven en Anna-Fleur vd Linden. Alle kinderen van OBS "De Striepe" hebben meegedaan aan een tekenwedstrijd en een deskundige jury heeft de 2 meest geschikte tekeningen als verkeersbord uitgekozen.

De winnende ontwerpen waren van Nynke van Slooten en Hans Binnema.

lees verder...

Inspectie bezoek obs Dorpsschool Wolvega

Dinsdag 5 april en donderdag 7 april 2016 heeft mevrouw Rijskamp (inspectrice basisonderwijs) een inspectiebezoek afgelegd op de Dorpsschool in Wolvega.

De inspectrice heeft alle papieren en stukken gelezen en doorgespit, met ouders, leerlingen, teamleden, Ib-er en de directeur gesproken. Ze heeft vier klassen bezocht en haar oordeel was positief.

De school zit momenteel midden in een ontwikkelproces. Tijdens de gesprekken met de directeur, IBer en de inspectrice kwam naar voren dat deze school de goede weg is ingeslagen. Een weg die past bij de schoolpopulatie. Het doet het team goed om dit van een expert te horen. Een mooie opsteker. Het team gaat dan ook enthousiast verder met ontwikkelen en verbeteren.

Het schoolklimaat op deze school is beoordeeld met een goed. Er is een veilige gestructureerde omgeving voor iedereen. Dit is nl. wel één van de belangrijkste leervoorwaarden voor een school.