Kennisbureau

Welkom bij het Kennisbureau

Binnen Stichting Comperio is veel kwaliteit (op diverse vlakken) aanwezig. Via het Kennisbureau willen onze aanbieders hun kennis graag doorgegeven.

Scholen, teams of individuele teamleden kunnen kennis vergaren door middel van het volgen van een presentatie, workshop, informatiebijeenkomst of collegiale consultatie. Onze kreet is niet voor niets ‘Onze kennis is jouw kennis’.

Het Kennisbureau wordt gecoördineerd door Annigje van den Berg. Vanuit het stafbureau worden zij ondersteund door Bianka van den Berg. Wij zijn actief bezig om het Kennisbureau op de kaart te zetten en regelen en organiseren de bijeenkomsten zo goed mogelijk naar ieders wens. Verderop op deze website is meer informatie te vinden over het aanbod en het aanmelden.